Dieren die je pad kruisen – deel 3

Een ontmoeting met een dier tijdens een wandeling in het bos. Een vlinder die op je raam gaat zitten en daar blijft tot jij hem hebt gezien. Het roodborstje wat zich buiten in je tuin vol trots aan je laat zien. Of je ziet opeens een paard in een weiland.

Als je een dier ontmoet, zoek de spirituele betekenis op en voel. Voel wat in die betekenis jou zo raakt.Waar in je lichaam voel je het? Neem de tijd om het te laten landen. Adem een paar keer diep in en uit. Voel je voeten op de grond. Leg je hand op die plek die je voelde en wrijf er zacht overheen. In zachtheid en vol liefde. Wat wil die plek jou vertellen? Luister maar naar je intuïtie. Is het lastig op dit moment? Geeft niets, alles is oké.

Het kan ook zijn dat je dieren in je dromen tegenkomt. Elk dier staat ergens voor. Lees op een aantal pagina’s de kenmerken en betekenissen van verschillende dieren. Hier L t/m P.

Lam – Onschuld, puurheid

Leeuw – Kracht, trots, geduld, moed, wilskracht, leider, familiegeest, de leeuw is zorgzaam en fel tegelijk, vrouwelijke kracht en macht. Deze koning der dieren leert je hoe je grip op situaties krijgt. Met het verschijnen van een leeuw als totem mag je daarom lessen in verband met kwesties inzake de gemeenschap en groepen verwachten. Mogelijk moet je je bezinnen op je eigen rol in de groep. De mannetjes verrichten weinig werk. Ze kunnen hartstochtelijk of stikjaloers zijn. Anderzijds beschermen ze de troep tegen roofdieren. Bij het jagen drijven ze door hun brullen de prooien naar de wachtende leeuwin toe. Evalueer, je nut en bijdrage in de groep of gemeenschap waartoe je behoort. Zou je meer moeten doen? Moet je misschien beschermender zijn? Zou je meer moeten samenwerken?

Een leeuw vecht niet omwille van het vechten. Hij gaat confrontaties uit de weg, is eerder lui en maakt zich bij gevaar, indien mogelijk, uit de voeten. Diezelfde tactiek zou jou, als de leeuw jouw totem is, grote diensten kunnen bewijzen. Leeuwen jagen voornamelijk sluipend en heimelijk en hun meest gebruikte methode voor het doden van prooien is wurging. Evenzo zouden degenen met deze totem zich van deze tactiek moeten bedienen, wanneer ze zich op nieuwe ondernemingen en doelen in hun leven storten. Heimelijk toeslaan is hun succesformule. De zon is niet altijd een mannelijk symbool geweest, zoals nog blijkt uit haar taalkundig geslacht. Ze schenkt geboorte aan de nieuwe dagen koestert en verwarmt alles wat leeft.

De leeuwenkracht is verbonden met de vrouwelijke energieën, die geboorte en nieuwe macht schenkt. Altijd wordt er met het verschijnen van een leeuw een kans geboden om een nieuwe zon te laten opgaan. Stel vertrouwen in je vrouwelijke energieën – creativiteit, intuïtie en verbeeldingskracht. Ze zullen een nieuwe zon in je leven laten schijnen. Wees niet bang te brullen, wanneer je je bedreigd of in je eigenheid aangevallen voelt.

Leeuw probeert altijd eerst een passieve, kalme benadering, voordat hij moet overgaan tot geweld om datgene dat hem lief is te beschermen. Leeuw weet dat men de kracht van vrede niet moet onderschatten, en stelt voor dat we onze stress en frustratie laten varen voordat we overhaaste beslissingen nemen. Leeuw leert ons vele lessen. Hij herinnert ons eraan ons doen en laten te bestuderen om zowel onze gebreken en zwakheden te ontdekken als onze kracht.Hij leert ons humeur onder controle te houden. Ook leert hij ons de kracht van stille, ongeziene observatie, net als Vos. En, dit is de belangrijkste les, hij leert ons het belang van familie en van teamwork.

Lepelaar – Structuur, doel nastreven, innerlijke voorzienigheid.

Leeuwerik – Heeft het allemaal even een tijdje stil gestaan? Geen nood, want u verkeert nu in een situatie die zich op waardevolle wijze zal ontwikkelen. Er staat u heel wat nieuws te wachten en u zult zich er heel lekker bij gaan voelen. Dat gevoel zal zo groots zijn dat u daadwerkelijk perioden van groot geluk zult ervaren. Er staat u ook nog eens een prettige verrassing te wachten.

Libelle – Beweeglijkheid,alertheid. De libel, het wezen van de winden, staat voor zinsbedrog en verandering. Zijn glinsterende vleugels herinneren aan de magische tijden en maken mensen zodoende ervan bewust dat deze wereld een schijnbare werkelijkheid is. De leer van de libel luidt dat niets zo is als het schijnt, en dat het noodzakelijk is zich van zinsbegoochelingen af te wenden. Daarnaast geeft de libel boodschappen door van de elementaire wezens en de plantengeesten. Als u iets wilt veranderen, kunt u de libellenenergie aanroepen.

Lieveheersbeestje – Vertrouwen, plezier, geluk.

Lijster – De lijster brengt u nieuws en stuurt u een uitnodiging. Waartoe zult u worden uitgenodigd? Wat het ook zal zijn, u zult er veel nieuwe en leuke mensen leren kennen. In deze periode zult u ook een wens uitdrukken en een verzoek doen. Als het op het juiste moment is en tegen de juiste personen dan kan het in uw voordeel werken. Pas wel op dat u niet te kwetsbaar bent.

Luipaard – Kracht, waakzaam, scherp zijn.

Lynx – Onzichtbaar, de waarheid zien, geheimen. De lynx is de mysteriedrager onder de totemdieren. Hij is de kenner en bewaarder van alle oude, al lang vergeten geheimen. Hij beweegt zich vrij door tijd en ruimte. Omdat hij zich meestal in zwijgen hult, is het moeilijk iets van zijn kennis te achterhalen. Als de lynx zich door uw dromen beweegt, kan dat erop wijzen dat er in u of in anderen een geheim aanwezig is waarvan u niets weet. Bezit een mens een grote lynxkracht, dan heeft hij een heel bepaald soort helderziendheid. Door innerlijke schouwing ziet hij het ware zelf in anderen en ook zij eigen identiteit. Ook het dagelijks zelfbedrog blijft niet verborgen voor de lynx. De enige mogelijkheid om iets van de lynxmensen te ervaren is hen te betalen voor het prijsgeven van hun kennis, zoals bij waarzeggers en indiaanse medicijnmannen gebruikelijk is. Want dat is hun traditie en het is gebaseerd op het principe van energie-uitwisseling.

Mantis – Macht der stilte, grote sprongen vooruit.

Marmot – Studie en dromen.

Mees – acrobatiek, vrolijk, zonnig en zorgeloos, behendig, geluk en waarheid, gezelschap, sociaal en inventief. De mees helpt u om in de komende periode veel begrip op te brengen voor bepaalde personen en zaken. Dat moet niet al te moeilijk zijn want u bent best wel tolerant en toegeeflijk. Geef echter niet teveel toe, cijfer uzelf niet ten koste van uzelf weg. De komende periode zal u het vertouwen opwekken bij iemand en u zult merken dat u die persoon ook heel goed kunt vertrouwen. Wie weet wat daar voor moois uit gaat komen.

Meerkoet – Bescherming van het territorium, afzondering, eenzaamheid.

Meeuw – Subtiele communicatie, verantwoordelijk gedrag. De meeuw strijkt even voor u neer, de storm is geluwd. De komende periode zult u in harmonie en in vrede leven met de mensen en de dingen om u heen. Seksueel gezien zal u ook even helemaal opbloeien en ook op dat vlak zult u zalige momenten gaan beleven. Het geeft u een veilig en zaligmakend gevoel waardoor u vrede met uzelf zult hebben. Geniet ervan want ooit zal de storm weer op steken en zal de meeuw weer uitvliegen!

Merel – Energie van moeder natuur begrijpen, zang. De merel die zo goed voor haar jongen zorgt en in paniek dagenlang rondvliegt als ze één van haar kinderen mist, helpt u om dingen te vinden die u zoek was, maar ook zult u tal van oplossingen vinden om zaken aan te pakken. De komende periode bent u heel geïnspireerd, vindingrijk, fantasievol en getalenteerd. Ook zult u te maken krijgen met iemand die heel intelligent is en heel scherp kan waarnemen. Zomaar opeens krijgt u een glansrijk idee!

Mier – IJverig, kracht, teamgeest, netjes. De kleine mier verenigt vele vermogens in zich. Hij is volhardend, sterk, vechtlustig, vrijgevig en heel zorgvuldig. Zijn meest opvallende eigenschap is wel zijn doorzettingsvermogen: een mier kan zich in het zand begraven en uren op zijn prooi wachten of grote prooien over lange afstanden transporteren zonder op te geven. Kenmerkend is zijn gerichtheid op de groep. Alles wat hij doet, is in dienst van de mierenstaat en voor het welzijn van de gemeenschap. De leer van de mier zegt dat u altijd alles zult krijgen wat u nodig heeft, en wel op het moment dat uw behoefte eraan het grootst is.

De mier is het symbool van het oervertrouwen. Hij weet dat hij uiteindelijk voor al zijn inspanningen beloond zal worden en dat alle geïnvesteerde energie in veelvoud zal terugkeren. Als uw plannen het algemene welzijn dienen, kunt u er zeker van zijn dat u ook energie uit die richting krijgt. Maar mogelijk moet u zich inspannen om uw wensen aan te passen en moet u uw creativiteit gebruiken.

Mol – Houder en drager van het onderbewustzijn.

Mug – de mug als krachtdier geeft lessen over het confronteren van je angsten en afkeer en over de negatieve kanten en negatieve energien in je leven. Ook over het creeeren en controleren van energie in jezelfJe bent te druk en te onrustig omdat je in je slachtofferrol zit. Hoe ga je om met je eigen irritaties. Laat je ze je overweldigen? De Mug gebruikt water (emoties) om te transformeren, creëert energie in zichzelf en controleert energie in één richting

Muis – Onschuldig, vertrouwen, geloof, oog voor details, balans van kleine dingen. Het is het kenmerk van de muis dat hij alle dingen van zo dichtbij mogelijk wil bekijken. Hij is de wijsneus onder de dieren. De muis stimuleert ons nauwkeuriger te kijken en ons weten systematisch op te bouwen. Daarmee belichaamt hij het huidige tijdperk van specialisering. Hij weet dat men altijd nog dieper en dieper in de dingen kan doordringen. De andere zijde is dat de eenvoudigste dingen en gebeurtenissen gecompliceerd worden gemaakt. De blik op het geheel gaat gemakkelijk verloren als alles tot in details wordt ontleed. Als de dingen van te dichtbij worden bekeken, zijn kleine samenhangen niet meer te zien. Een andere eigenschap van de muis is zijn uitgesproken gevoel voor gevaar. Omdat hij voor heel veel dieren voedsel is, heeft hij een zeer scherpe waarneming en hij weet zichzelf heel goed in veiligheid te brengen. Muismensen zijn meestal bang, voorzichtig en buitengewoon zorgvuldig. Alles wat ze doen, is ordelijk en goed georganiseerd. Het is belangrijk voor hen dat ze de sprong in het onbekende wagen, een blik in het verre universum werpen en oefenen in verdraagzaamheid. Het muismedicijn zegt dat het belangrijk is iets heel goed te bekijken en bliksemsnel te reageren.

Mus – U bent er gevoelig en soms een echte huismus. U bent nederig en rechtdoor zee en houdt niet van mensen die tegen u liegen. Ondanks dat huis en haard u heilig zijn bent u toch vrij onafhankelijk van anderen. Ook uw geest is vrij onafhankelijk en zeker niet bekrompen. Helaas zult u de komende periode wel te maken krijgen met een vrij bekrompen en onvolwassen persoon. Trek u er niet al te veel van aan. Ook trekt u zich even het liefst terug in huis. Niets mis mee, want het zal u goed doen.

Nachtegaal – De nachtegaal zingt voor u het mooiste lied. Ook u zult innerlijke het mooiste lied gaan zingen want uw gevoelens zullen weerklank bij de ander gaan vinden. Daardoor zult u groot geluk en vreugde ervaren. Was het even allemaal niet zo mooi de afgelopen periode, daar komt nu abrupt verandering in. U zult zich geheel in een toestand van genade bevinden.

Neushoorn – Oerwijsheid, kracht, kritisch, intuïtief.

Nijlpaard – In het centrum van het heelal staan, niets overhaasten, geen risico nemen, zonne-energie, gevoeligheid, kwetsbaarheid, geduld, wijsheid, vrijgevig.

Oester – Koesteren van gevoelens, geheimhouding, geduld en wijsheid.

Oeverloper – Snelheid, zoeken, graven en opruimen.

Olifant – Oerkracht, geheugen, samenwerking, moederlijk, emoties, de olifant is wijs en machtig. Zijn goede geheugen helpt je om het verleden te ordenen.

Ooievaar – Beginnend leven, ouderschap, ongesproken communicatie, verbinding met heilig en magisch dansen. De ooievaar kondigt nieuwe situaties en nieuw leven aan. Is er een echte geboorte of zwangerschap op komst, of wordt er een idee geboren? Hoe dan ook er wordt iets nieuws geboren en aangekondigd. Daardoor zult u zich helemaal vrolijk gaan voelen. Het is mede daardoor dat u momenten van groot geluk in uw privé leven zult ervaren. Een tijd van harmonie en zorgeloosheid. U heeft het verdiend!

Orka – Fantasie, oerkracht, geduld, samenwerking.

Otter – Samenwerking, nieuwsgierigheid, plezier. De otter past bij vrouwelijke energie. Zijn elementen, aarde en water, zijn ook die van vrouwen. Deze vereffende kracht laat hem de hele dag vrolijk rondtollen en met zijn jongen spelen. Nooit zal een otter een gevecht beginnen, want agressie en heftigheid zijn hem vreemd. Daarom gaat hij eerst vriendelijk op elk wezen af. Alleen bij een aanval is hij bereid zich te verdedigen. De gedaante van een otter past ook bij het indiaanse ideaalbeeld van vrouwelijkheid. Hij is slank en vol sierlijke koketterie.

De otter leert dat vrouw zijn niets met jaloezie en afgunst te maken heeft, maar vreugde en openheid verspreidt. Het is de kracht van delende goedheid. Mensen met otter energie beleven de vrije liefde, zonder controledwang en machtsspelletjes. Ze laten zich drijven in het water des levens zonder zich te binden aan materiële goederen. Dat is de machtige, ontvangende energie van vrouwen.

Paard – Stabiliteit, vrijheid, zachtmoedig, kracht, snelheid en gratie. Je verwerft innerlijke kracht, waardigheid en schoonheid; Het paard symboliseert zowel aardse kracht als onaardse macht. Het wordt over de hele wereld hoog aangeslagen en in verband gebracht met de magische kracht van de sjamanen. Met zijn snelheid kon de mens in betrekkelijk korte tijd grote afstanden afleggen. Ook het transport van goederen werd aanzienlijk vereenvoudigd. Daarom is het paard het eerste totemdier van de beschaving. Zelfs de kracht van een motor wordt nog steeds in paardenkrachten gemeten. Het berijden van een paard geeft een gevoel van vrijheid.

De leer van het paard zegt dat macht niet is af te dwingen, maar wordt toebedeeld aan wie bereid is verantwoordelijkheid te dragen. Zoals het paard een ruiter op zijn rug draagt, draagt de ruiter de verantwoordelijkheid voor zijn omgeving. De kracht van het paard is de wijsheid zich de stappen van zijn leven te herinneren en hun lessen te begrijpen. Daartoe behoren ook ervaringen uit vroegere levens. Werkelijke macht is kracht die met wijsheid wordt ingezet. De sleutels daartoe zijn liefde, medeleven en de bereidwilligheid verworvenheden en kennis met anderen te delen. Het is belangrijk de poort naar kracht niet door het eigen ego te laten versperren.

Pad – Herkenning van de schoonheid in huiselijke dingen.

Panda – Liefde, bescherming en warmte.

Panter – Moed, meedogenloosheid, spieren, kracht.

Papegaai – Genezing door kracht van kleuren en licht, imiteren, zon, diplomatie. De papegaai brengt goed nieuws. U zult de komende periode erg sociaal, vriendelijk, welsprekend en communicatief zijn. Mede daardoor zult u een aantal plezierige uiteenlopende relaties hebben met verschillende mensen. Als u het even niet verwacht, krijgt u opeens uit het niets, goed nieuws te horen. Uw leven gaat er weer wat kleurrijker uitzien.

Paradijsvogel – De paradijsvogel brengt u groot geluk en vreugde. De komende periode zal ongekende vreugde en geluk uw deel zijn. Het is niet zomaar geluk, het is volmaakt geluk! U zult er van genieten als nooit tevoren. Veel van uw verlangens en ambities zullen nu snel vervuld worden en u zult veel krijgen dat u zichzelf toewenst. Ga echter niets verspillen, doe het rustig aan.

Parkiet – Hoge moraal en consequent zijn.

Patrijs – De patrijs kondigt een ontmoeting aan met iemand. Mede daardoor zult u een geheel nieuw en verrassend gevoel ervaren. Ook zult u uiting geven aan een wens of verlangen. U ziet alles weer vanaf de vrolijke en positieve kant en dat maakt dat u hoopvol gestemd zult zijn. Met nieuwe energie maakt u meteen weer nieuwe plannen.

Pauw – Zelfvertrouwen, trots, schoonheid, arrogantie. De pauw brengt u goed nieuws. Er wacht u namelijk een fraai en waardevol geschenk. Dat is echter niet het enige goede nieuws, er wacht u ook een overwinning en een goed resultaat op vele vlakken. Het is zelfs niet geheel ondenkbaar dat er een promotie of gunst in het verschiet ligt. U zult door al dat goeds gaan stralen van innerlijke schoonheid. Pas wel op dat anderen niet met uw veren gaan pronken!

Pelikaan – Overvloed, plezier, gul. Wie wat bewaard heeft wat, daar kunt u nu van gaan profiteren. U was al vriendelijk, maar nu wordt u in de ogen van anderen nog vriendelijker, gul en edelmoediger. Het is ook een periode waarin u uw familie en kennissen veel aandacht zult geven. U zult mogelijk moeten bemiddelen in een situatie waarin u onpartijdig en oprecht zult zijn. Uw oordeel zal goed en eerlijk zijn.

Pinguïn – Doelmatig, zelfverzekerd, sociale vaardigheden, leiderschap, astrale projectie, dromen, balans.

Poema – Kracht, exclusiviteit. De poema of bergleeuw belichaamt de zuivere machtsenergie. Deze kan positief worden gebruikt, zoals bij wijze leiders het geval is, maar ook negatief als er sprake is van machtsmisbruik. Als men zich de volmaakte bewegingen van deze grote kat voor ogen houdt, kan men leren hoe lichaam, geest en ziel in harmonie met elkaar zijn te brengen. Hoe meer energie een mens ter beschikking heeft, des te moeilijker is de omgang met hem. De bergleeuw nodigt ertoe uit achter onze eigen overtuigingen te staan en ons aan de waarheid te houden. Zulke kwaliteiten zijn kenmerkend voor de persoonlijkheid van een leider. Het nadeel van zo’n leiderspositie is dat het onmogelijk is alles goed te doen en de algemene vrede in stand te houden. Bovendien moet men ervoor oppassen dat men zich niet laat gebruiken. Een mens met poemakracht mag nooit angst of kwetsbaarheid tonen en moet bereid zijn grote verantwoordelijkheid te dragen. Ook moet hij een zekere afstand tot andere mensen bewaren.

Prairiehoen – Het prairiehoen symboliseert de heilige spiraal van dood en wedergeboorte, de tunnel zonder einde. Deze vogel wordt door veel stammen van prairie indianen geëerd met een dans die de beweging van de spiraal nabootst. Iemand die mediteert, kan met de energie van het prairiehoen een rechtstreekse verbinding met de schepper tot stand brengen. Het prairiehoen nodigt mensen uit met hem de dans van de heilige spiraal te dansen ter ere van de goddelijke schepping. Het kan u helpen in te zien hoe u zich door de geestelijke en lichamelijke ruimte beweegt, en wat u met uw beweging heeft teweeg gebracht. Vergelijk dat met de manier waarop u de energieën met uw wensen stuurt.

Prairiewolf – Kracht, bedriegerij, humor, overtuigingskracht.

 

Lees verder voor deel 4, het laatste deel.