Dieren die je pad kruisen – deel 4

Raaf – Innerlijke reizen, dromen, magie, metamorfose. De raaf is zeer intelligent, kan ruim plannen op voorhand en kent de voordelen van ruilhandel. Ze pikker er feilloos de belangrijke pasmunt uit en ze tonen discipline: ze laten een mindere beloning voor wat ze is wanneer ze weten dat er later wellicht een betere komt.De raaf wordt beschouwd als de drager van magie. Hij is de boodschapper van de grote leegte aan gene zijde van tijd en ruimte, de ether, waaruit alles is ontstaan en waartoe alles terugkeert. Als er een ceremonie wordt gehouden, is de raaf altijd aanwezig om de energie van de boodschap te brengen naar de plaats waarop ze gericht is. Met zijn hulp is het mogelijk op een grote afstand zieken te genezen. Degenen die zwarte magie hebben toegepast, hebben een goede reden om de raaf te vrezen, want hij kaatst de negatieve energie terug naar de veroorzaker. De raaf kan u helpen uw bewustzijnstoestand te veranderen en u de moed geven om het grote mysterie binnen te gaan. Kijk eens naar zijn glanzende verenkleed, hoe het constant van vorm en kleur verandert. Kijk in de zwarte leegte om het antwoord op uw vragen te krijgen.

Ram – Kracht, vastberadenheid, onvoorzichtig.

Rat – Schranderheid, succes, rusteloos, aanpassingsvermogen, overleving. Als een Rat je kruiste wordt je gevraagd om jezelf in nieuwe gebieden die u nog niet onderzocht terug op te eisen. Het is tijd voor om een nieuwe hobby of jezelf een nieuwe uitdaging te stellen door iets nieuws te leren / te ondernemen. Maak je dromen waar, eis jezelf volledig terug op. Rat laat u weet is het tijd is voor een nieuw begin en verandering. Kijk om de rommel om je heen te herkennen. Tijd om oude bagage en gevoelens los te laten die je niet langer dienen. Verkoop of geef weg die spullen die je ruimte vullen en maak ruimte voor het nieuwe dat wat je echt wil.

Is rat je totem: je bent een gemakkelijk en gelukkig mens. Je bent sociaal, ontwapenend eerlijk, openhartig en makkelijk om bij te zijn. Je bent een teamspeler en draagt je hart op de tong maar u heeft een goeie zelfbeheersing. Je hebt de gave van de vooruitziende blik en weet hoe het te gebruiken met succes voor uw eigen voordeel. U bent sluw en scherpzinnige in het bedrijfsleven en niet bang om jezelf te verdedigen in elke situatie. Je houdt van een goede uitdaging . U bent een verstandig adviseur van uw medewerkers en je leert anderen te waarderen alle de dingen om ons heen.

Ree – De ree belichaamt onvoorwaardelijke liefde en vriendelijkheid. Zijn gevlekte kleed wijst erop dat hij daarbij geen onderscheid maakt tussen licht en donker, goed en slecht. De kracht van zijn liefde geneest de wonden van anderen, ook al staan ze nog zo ver aan de donkere kant. Als de ree in uw dromen verschijnt, wijst hij u erop dat het belangrijk is andere mensen omwille van henzelf lief te hebben en daarmee ook hun zwakheden te accepteren. Elke dwangmatige verwachting moet worden opgeheven, want niemand laat zich met dwang opnieuw opvoeden. Alleen de warmte van het hart kan moeilijke relaties en oude wonden helen. Een andere les van het hert is dat een mens zijn eigen geestelijke houding constant op het goede moet richten, zonder zich door negatieve mensen of situaties te laten afleiden. Als het u lukt zelfs onder de zwaarste omstandigheden betrouwbaar en vriendelijk te blijven, zullen die omstandigheden snel in het niets oplossen. Dan is de weg naar goddelijke energie vrij.

Reiger – Intuïtie, organiserend. Roerloos staat hij stil en slaat dan opeens toe als niemand het verwacht. Dat is de reiger. Zo bent u ook! U bent dapper en onbezonnen en wilt graag weten hoe bepaalde dingen verder gaan. U doet niets onbezonnen en gaat weloverwogen verder. Toch lopen anderen u voorbij als u zichzelf niet meer zichtbaar maakt. Breng u zelf meer naar buiten, het zal in uw voordeel werken.

Roek – Deze vogel maakt met zijn aanwezigheid dat u de kans krijgt niet roekeloos door te gaan. Daar is echter wel wat strijd voor nodig. De komende periode zult u dan ook behoorlijk wat strijd moeten leveren maar wees u er steeds van bewust wat u doet en waarom. Ook zult u een ferm standpunt in moeten nemen om gedaan te krijgen wat u wil en uw zaak en bezittingen op die manier te verdedigen. Probeer om persoonlijk meer betrokken te raken, doet u dat niet en wordt u roekeloos dan ziet het er slecht voor u uit.

Salamander – Zuivering, moed, herboren, oerkracht,

Schaap – Streven naar een nieuw begin, bereiken van nieuwe hoogten.

Schildpad – Liefde, bescherming, gezondheid, kennis, aardkracht. De schildpad is de belichaming van moeder aarde. Het pantser is zijn bescherming. Met zijn langzame gang waarschuwt de schilpad ervoor dat een mens geen overhaaste dingen moet doen en beter het juiste moment kan afwachten. Het vrouwtje laat haar eieren in de zon uitbroeden; dat wijst erop hoe belangrijk het is gedachten in het verborgene te laten rijpen voordat men ze officieel kenbaar maakt. De schilpad leert ons ook altijd met de voeten op de grond te blijven, dus goed geaard. Daarnaast laat hij zien hoe een mens zijn gevoelens kan beschermen en zich in zichzelf kan terugtrekken. Als hij in het nauw wordt gebracht, kan hij ook van zich afbijten.

Schorpioen – Verdediging, zelfbescherming, scherp, gevaarlijk.

Slak – Reiniging, loslaten, eigen tempo aanhouden

Slang – Wedergeboorte en herrijzenis, metamorfose, geneeskunde, de stroom van het leven, mysterie en kracht, transformatie. De slang symboliseert verandering in de kringloop van geboorte, leven, dood en wedergeboorte, doordat hij vervelt. Daarnaast bezit hij de kracht van de schepping, de seksualiteit en de ziel, de verandering en de onsterfelijkheid. Slangenmensen zijn zeldzaam, want ze komen met vergif in aanraking en als dat in hun lichaam binnendringt moeten ze dat in iets onschadelijks kunnen omzetten. De slang is een wezen van het element vuur, dat op lichamelijk niveau begeerte en hartstocht opwekt, maar op geestelijk niveau een relatie met de Grote Geest tot stand brengt en allesomvattende wijsheid schenkt. Telkens als de slang door uw dromen kronkelt, is verandering op komst opdat u de volmaaktheid nadert.

De Slang leeft intens, is impulsief en geheimzinnig en heel ambitieus. de Slang is vastberaden, maar soms ook erg koppig, jaloers en wantrouwend. Ook is de Slang creatief en heeft ze aanpassingsvermogen.Wanneer de slang uit zijn eigen vel is gegroeid laat hij het achter. Hoe zit dat met jou, ben je bereid je oude huid achter je te laten? Ben je bereid om mensen, relaties en andere zaken die geen plaats meer hebben in je leven los te laten?

Sneeuwgans – leert ons schoonheid, traditie, zenden, ontvangen en plechtigheid, bewust je dromen waarmaken. Wat wil je bereiken op langere termijn, dus je dromen helder krijgen en gestalte te geven. Hun geest opent misschien nieuwe vergezichten, maar ze blijven de tradities eren. Ze zijn ook op gezelligheid gesteld, maar eerder gereserveerd. Het draaiboek dat we zelf schrijven manifesteert zich in ons leven.

Sneeuwuil – Het mysterie der magie, omens, stilzwijgende wijsheid, zien in de nacht, vooruitziende blik, kracht van schaduw

Specht – Toverkracht, overvloed, geluk, ritme, doorzettingsvermogen, emotioneel en gevoelig, kwetsbaar en beschermend, fantasierijk en teder, intuïtief en vergevingsgezind. Soms onderhevig aan stemmingen en zelfmedelijden. De specht pikt en pikt en pikt, net zo lang tot er iemand op zijn kloppen reageert. Hij heeft het vermogen om verborgen lagen bloot te leggen. Je bent bezorgt over je veiligheid en klampt je vast aan uiterlijke zekerheden. Specht toont je dat je perfect in staat bent om je leven vorm te geven en nieuwe wegen te bewandelen het enige wat je nodig hebt is vertrouwen. Hij is een meester in het je te tonen hoe je een goeie basis legt in je leven. Het is nu tijd om wakker te worden, om te luisteren naar het bericht wat je gebracht wordt. Je hebt al meerdere malen een antwoord gekregen op die belangrijke vraag, en nu wordt het tijd er ook naar te handelen.Je bent een goede ouder maar kan heel moeilijk je kinderen loslaten. Laat hen op tijd het nest uitvliegen en gun hun hun weg. LOSLATEN is de moeilijkste les voor de specht en dit is de test van de voorwaarde, ware liefde.

Zoals de specht altijd bezig is met het bouwen van nesten in de boom, zo bent u ook altijd bezig om zekerheid te krijgen. In materieel opzicht zal uw positie stabiel en solide zijn, wat u een groot gevoel van veiligheid zal geven. Blijf voorlopig wel voorzichtig, spaarzaam en zuinig. Een periode waarin u zich vooral zult gaan bezighouden met huis en haard, en met het gezinsleven. Ook het geschikte moment om plannen voor de toekomst te gaan maken.

De Groene Specht met rode kop pikt mieren diep uit de aarde. De kleur Groen staat voor healing en vanuit het hart leven. Zij onderscheidt zich van de andere spechten door haar lach geluid. Ze laat heel snel weten : “ik ben hier”. Ze is minder krachtig dan de andere maar ze is veel inventiever. Haar boodschap is :” gebruik wat je in huis hebt”. Ze gebruik ook haar stem om zichzelf aan te kondigen. Ze vertelt je om meer te lachen en meer vreugde toe te laten. Om meer vanuit je hart en levensvreugde te leven zonder iets te willen bewijzen. Geniet van wat de aarde je te bieden heeft.

Sperwer – Reiniging van binnen naar buiten, transformatie, vrijheid. De komende periode zult u erg ambitieus zijn. U zult zich edel en grootmoedig gaan voelen. Toch dient u altijd op uw hoede te blijven en in de komende periode zelfs extra sterk. U zult te maken krijgen met een persoon, waarschijnlijk een vrouwspersoon, met een sterk karakter dat weet wat ze wil. Hoe dat voor u uit zal pakken ligt geheel aan het feit hoe u er tegen over staat. Toch zal de sperwer u vanaf grote afstand helpen door met zijn heldere ogen alles gade te slaan en u op tijd te waarschuwen voor gevaar en voordeeltjes.

Spin – Schepping,Verbinding, ijverig, doorzetter, talent,creativiteit. De vorm van de spin en het aantal poten staan beide voor het getal acht. Dit is het symbool van de oneindigheid. Hij staat voor het onbeperkte aantal mogelijkheden van de schepping. De spin wijst mensen er altijd op dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor alles wat in hun leven gebeurt. Wij weven zelf het web van ons lot. De slachtoffers die in de mazen verstrikt raken, hebben deze les niet begrepen en zijn vast komen te zitten in een schijnbare en onveranderlijke werkelijkheid. De leer van de spin zegt dat elk wezen verantwoordelijk is voor zijn eigen levensplan. Het is belangrijk zich niet in zinsbegoocheling te verliezen. Het is aan te bevelen de eigen vooruitgang schriftelijk vast te leggen om niet te vergeten hoe bepaalde zetten tot succes hebben geleid. De spin staat namelijk ook voor de ontwikkeling van het schrift. Daarnaast dringt ze erop aan voorbij de eigen horizon te kijken, een blik in andere dimensies te werpen.

Grootmoeder Spin was de weefster van het kosmische web dat het materiaal van het universum is. Spin heeft een groots en belangrijke les voor je. Ze leert ons dat een teer web alles in het universum verbindt; als we zelf zwak zijn is het hele web net zo zwak, en dat het geheel dus door alles beïnvloedt wordt. Als we sterker kunnen zijn en respectabeler, maken we alles sterker een respectabeler.

Spin vertegenwoordigt twee kanten van de Godin: de schepper en de vernietiger.Een Spin-persoon neigt mensen in haar ‘web’ te lokken. Zij die de Spin dicht benaderen trekken de aandacht, worden betovert, gevangen genomen gewikkeld in de mooie raadsels van Spin. Mensen houden van Spin en vinden het moeilijk bij haar weg te blijven, zelfs al wil zij dat ze gaan. Spin fascineert hen zo erg dat ze zich gewillig vastdraaien in haar web in de hoop haar beter te begrijpen. Maar alleen de persoon die erin slaagt de genegenheid van Spin te winnen zal degene zijn die kan ontsnappen.

Spreeuw – De spreeuw zegt u dat u de komende periode vreugde en geluk te wachten staat. Deze vreugde en geluk zal echter zeer vluchtig zijn. De komende periode bent u op aangename wijze bezet en zult u zich prima weten te vermaken. U lijkt dan ook zorgeloos en lichtvoetig. Maar pas op want deze periodes zijn slechts van korte duur. Pas op dat u niet blindelings de afgrond inloopt.

Sprinkhaan: kijkt niet om en springt vooruit de toekomst in, instinctief, gids, geduldig, fier, sierlijk, doorzettingsvermogen, intuïtief, bewust van omgeving en omstandigheden, eenzaamheid, moedig, beschermt emoties.

Stekelvarken – Onschuld, bescherming. Het onschuldige kind dat vriendelijk en liefdevol is. Er gaat nooit agressie van het dier uit. Als het echt door een ander dier wordt aangevallen, wat overigens zelden gebeurt, wordt het beschermt door zijn stekels.Het stekelvarken leert ons goed geloof en vertrouwen te hebben. Omdat geloof zoals bekend bergen kan verzetten, gaat het om een zeer grote kracht. Dit dier leert open te zijn, elke dag nieuwe wonderen te ontdekken en zich te bevrijden van de serieuze, door gewoonten bepaalde wereld van volwassenen. Het stekelvarken heeft zijn kinderlijke verbazing bewaard en ook zijn vertrouwen in het goddelijke plan, waarin alles goed zal aflopen. Zijn vriendelijkheid en openheid jegens anderen opent de harten om liefde en vreugde met elkaar te delen.

Stier staat meestal sterk en stil tot het moment dat hij wakker wordt, dan pas je beter op je tellen. Als hij boos wordt kan hij vernietigend, agressief en dreigend zijn, waardoor je verrast kan worden door een kracht en veerkracht toont die normaal slapend aanwezig is. Deze totem helpt je om standvastigheid, doorzettingsvermogen, kracht te ontwikkelen. Ze staan ook symbool voor de mannelijkheid, kunnen zeer onvoorspelbaar zijn en als je toevallig dan hun pad kruist krijg je de volle lading.

Stinkdier – Geheim, vermomming, reputatie. Het stinkdier beschikt over een gezond zelfvertrouwen. Zijn hele gedrag straalt de rustige zekerheid van zijn wezen uit, dat zich bewust is van zijn kracht en macht. Hoewel het niet over een echt gevaarlijk wapen beschikt, dwingt het toch respect af bij dieren en mensen, want het bedreigt de reukzin. Personen met stinkdierkracht hebben charisma. Hun uitstraling trekt gelijkgezinden met soortgelijke energie aan, zoals de geur van het stinkdier soortgenoten aantrekt. Dit kleine dier kan ons leren helemaal onszelf toe te behoren en een gezonde trots te ontwikkelen. Omdat onze instelling ook uit onze houding blijkt, trekken we automatisch andere mensen met gelijke aard aan en stoten we degenen af die niet bij ons passen of onze kracht alleen maar willen gebruiken.

Struisvogel – De meeste mensen hebben er een hekel aan, mensen die oneerlijk zijn en anderen neerhalen en dan nog gelijk krijgen of zegevieren ook. Het is volgens de meeste mensen allemaal vaak oneerlijk. Toch maken we er ons allemaal wel eens schuldig aan. Wel nu dan, dit keer zult u merken dat rechtvaardigheid en waarheid zullen zege vieren. Met onrecht zal worden afgerekend. Durft u die waarheid wel aan? Als hij komt, kijk hem dan recht in het gezicht. Blijf onder alle omstandigheden onpartijdigheid en eerlijkheid tonen. Stop uw kop niet in het zand!

Tijger – Kracht, moed, doorzetter, schoonheid, loyaliteit, de tijger combineert de vrije geest van de kat met de agressie en controle van de leeuw. Hij is een machtige bondgenoot.

Uil – Wijsheid, schaduw, vooruitziende blik, kennis. Hij helpt je dingen onder ogen te zien en helpt je contact te maken met de geestelijke wereld. Als vogel van de nacht kan de uil je in alle geheimen daarvan inwijden. Zorg dat je niks hardnekkig vasthoudt zodat je alle kanten kan opkijken. De uil is het symbool van magie en helderziendheid. Op veel plaatsen wordt hij ook nachtarend genoemd. Hij kan zelfs in het nachtelijk donker uitstekend zien en heeft daarnaast nog een uitzonderlijk goed gehoor. Zijn slachtoffers kunnen hem niet horen, want uilenveren maken een geruisloze vlucht mogelijk. Mensen met uilenkracht zijn meestal magiër of heks. In ieder geval hebben ze een uitgesproken belangstelling voor het occulte. Ze voelen zich aangetrokken tot de witte magie of tot zwarte, die niet aan te bevelen is. Het is bijna onmogelijk iets voor uilmensen geheim te houden, want ze doorzien bijgedachten meteen. Ze begrijpen altijd de hele waarheid en houden die gave voor vanzelfsprekend. Dat vermogen maakt hen bij anderen vaak ongeliefd en gevreesd. De uil is het wezen van de wijsheid, want hij kan dingen zien en horen die anderen ontgaan. Hij helpt de waarheid te kennen en vingerwijzingen van het lot te duiden.

De wijze uil brengt u raad en u doet er goed aan de raad van iemand die het echt beter weet op te volgen. U kunt dat best want u geeft anderen ook steeds goede raad. U neemt de komende periode iemand in vertrouwen en velen uit uw omgeving zullen u steunen en raad geven. Bij komende tegenspoed zult u er niet alleen voor staan, anderen zullen u steunen. Accepteer die steun, maar maak u niet geheel afhankelijk van anderen. Volg de raad van de wijze uil op.

De kerkuil, die jaagt in de nacht, helpt u om uw intuïtie te vergroten. Daardoor zult u veel goede voorgevoelens krijgen. Uw bewustzijn wordt vergoot en dat zal maken dat u tijdens uw nachtelijke dromen, spontaan lucide kunt worden. Dat heeft zijn wisselwerking weer op het waakbestaan waardoor uw intuïtie alleen maar sterker zal worden. U zult zelfs in staat zijn de gedachten van anderen te raden. Mede doordat u alles even veel beter in kunt schatten geeft u anderen hele goede raad. Toch zult u zelf ook een goede raad ontvangen.

Valk – Magie, verzorgen, nieuwsgierigheid, belangstelling, genieten, vathoudend. De valk is de boodschapper onder de dieren, ongeveer vergelijkbaar met de godenbode in de Griekse mythologie. De kreet van een valk kondigt altijd een bijzondere gebeurtenis aan, die zowel met vreugde als met angst gepaard gaat. Het is belangrijk de huidige situatie nauwkeurig te observeren, moed te vatten en dapper op te treden. De valk brengt ook de boodschap de hand uit te steken en de geschenken van de Grote Geest aan te nemen, die weliswaar al klaarliggen, maar misschien nog niet gezien worden. Mensen met de kracht van een valk zijn scherpe waarnemers, aan wie zelfs het kleinste detail niet ontgaat, maar zonder dat ze daarbij het overzicht over het geheel verliezen. Ze kennen de tekens en ontvangen aanwijzingen uit de andere werelden. Wees alert telkens als u de schrille kreet van de valk hoort! Zoek een beter perspectief om zijn boodschap te kunnen duiden.

U krijgt de kracht u tegen negatieve invloeden en vijanden te beschermen. U had al een vrij sterk karakter, maar hierdoor zult u alleen nog maar sterker worden. u zult les trekken uit uw persoonlijke ervaringen. U zult aan iedereen laten zien dat u begripvol en vriendelijk bent, maar toch ook erg helder en onpartijdig. U zult dingen zien die anderen niet zien en dat zal u helpen het juiste oordeel te vestigen.

Varken – Diepe verbondenheid met de aarde, koestering, gretigheid.

Vis – Water, emoties, vruchtbaarheid, rijkdom, gevoelig.

Vink – U doet er altijd goed aan te luisteren naar wat anderen u te zeggen hebben. Daar kunt u vooral nu uw voordeel mee doen. De komende periode bent u opgewekt en vol levenslust. U krijgt zelfs een origineel idee! Ook zult u te maken krijgen met een slim en attent persoon dat de mensen in zijn naaste omgeving steunt. Hoedt u echter voor het feit dat luisteren niet overgaat in afluisteren.

Vlaamse Gaai – Kracht, gevoelig, geduldig, zorgzaam en waakzaam, handelend, vooruitkijkend, vrolijk, afbrekend en vernieuwend.

Vleermuis – Wedergeboorte, inzicht, intuïtie, illusie, gezondheid, welvaart, deugd, ouderdom. De vleermuis is het symbool van wedergeboorte. In China is hij een geluksbrenger. Bij de indianen is hij de schakel tussen god en de mens, een gids bij je wedergeboorte. Op de eerst plaats verduidelijkt hij de symbolische dood die een sjamaan bij zijn inwijding moet sterven. De basisidee is dat de initiatiefnemer zijn angst onder ogen moet zien en zijn ware zelf moet ontmoeten om zijn oude ego af te leggen en als nieuwe mens, vrij van blokkades, herboren te worden. Zulke rituelen zijn bij alle natuurvolken op aarde te vinden. Meestal moet de betreffende sjamaan meedogenloze beproevingen ondergaan, Die hem zowel lichamelijk als geestelijk tot zijn grenzen brengen. In veel gevallen is het gebruikelijk dat de initiant voor één nacht in de aarde wordt begraven. Als de vleermuis door uw dromen fladdert, is dat een teken dat u afstand moet doen van een deel van uzelf, een bepaalde eigenschap of een levensomstandigheid. Dat wil zeggen, het is voor uw verdere ontwikkeling belangrijk een rituele dood te sterven.

Vlieg – Uitwisseling tussen binnen en buitenwereld, schepper, creator, verandering en beweging, overleven en een “multi” gezichtsvermogen.

Vlinder – Transformatie, balans, gratie, symbool voor de ziel, geestkrach, de tijdelijkheid van dingen. In China staan ze voor huwelijksgeluk en vreugde De vlinder is het symbool van verandering in het hogere. Hij leert ons hoe we ons leven bewust kunnen veranderen, nieuwe voorwaarden kunnen creëren en wensen kunnen verwezenlijken. Elk nieuw idee en elke stap tot zelfontplooiing spiegelt zich in de ontwikkelingsgang van de vlinder. Zijn eifase staat voor de geboorte van een idee. In het larvenstadium is het aan de tijd om te bepalen of dit idee in een daad zal worden omgezet. In de cocon moet men bij zichzelf naar binnen gaan om het idee met de eigen persoon te verbinden. Het tevoorschijn komen van de vlinder is de geboorte van een nieuwe werkelijkheid. Nu kan de vreugde over de nieuwe schepping met anderen worden gedeeld. Deze vier stappen van verandering vinden in het leven voortdurend plaats. Ze zijn noodzakelijk voor onze verdere ontwikkeling.

De kracht van de vlinder helpt het denken te ordenen en de volgende stap bewust te zetten. Vlinders wekken ons ertoe op omhoog te komen en ons te bewegen, om net als een vlinder over de bloemen te dansen. Dansen geeft ons de zoetheid van het leven terug. Vlinders hebben smaakreceptoren op hun voorpoten d.w.z. dat elke stap voor plezier moet zorgen. Eroverheen lopend proeven ze de bloemen. Verschijnt er een vlinder, vraag je dan af hoeveel of hoe weinig vreugde je in je leven ervaart. Fleur op, kijk uit naar verandering. Besef dat alle verandering goed is.

Vogel – Gemeenschap, vrijheid, groepsgeest.

Vos – Sluwheid, ontwijking, onzichtbaarheid, discretie nel oplossen van de problemen, het vermogen situaties razendsnel te doorzien. De vos wist heel goed zijn sporen uit en blijft uit de buurt van zijn aanvaller. Omdat hij een subtiele intelligentie bezit, ziet hij vele wegen waar anderen er slechts één zien en hij gebruikt deze veelzijdigheid in zijn voordeel. Door zijn opties direct in te schatten, kiest de vos in elke situatie de juiste handelswijze. De opvallendste eigenschap van de vos is zijn vermogen om met zijn omgeving te versmelten. Zijn bruine zomerkleed helpt hem in het bos onzichtbaar te worden, terwijl zijn witte wintervacht hem optisch met de sneeuw verbindt. De vos is een zeer alert en snel dier, dat altijd bereid is tot handelen. Zijn sluwheid is zijn kracht, als hij zijn vijanden op een dwaalspoor brengt. De zorg voor het gezin is eveneens een aspect van vossenenergie. Mensen die vossenkracht bezitten, zijn stille waarnemers en weten zelf onopgemerkt te blijven. Dat wil zeggen, ze versmelten met hun omgeving tot een eenheid om zich volkomen onopvallend in elk gezelschap te kunnen bewegen. Het zijn meesters in camouflage. De vos leert de eenheid te begrijpen en dit weten op een verstandige manier toe te passen. Dat heeft betrekking op alle gebieden. Een vossentalisman is vooral geschikt voor mensen die veel op reis zijn.

Vuurvlieg – Communicatie en verlichting.

Walvis – Creativiteit, inspiratie, familie, intuïtie. De walvis is de bewaarder van de geschiedenis van de aarde en haar geheimen. De herinnering aan het magische moederland Mu, dat eens in het westen van Amerika lag en dat alle indianenstammen als land van herkomst beschouwen, wordt door de walvis levendig gehouden. Eens was hij getuige van de grote catastrofe, waarvan het moederland slachtoffer was. Mensen met walviskracht hebben meestal een scherp gehoor en kunnen met deze gave alle informatie oproepen die in het universum opgeslagen ligt. Vaak zijn ze ook telepathisch begaafd. In veel gevallen weten ze zelf niet wat de bron van hun kennis is, en wordt hun pas in de loop van de tijd duidelijk hoe ze hun gaven kunnen gebruiken. De walvis leert de mensen hun eigen, oorspronkelijke toon te vinden en zich met hem te verbinden, want hij draagt de geschiedenis van alle levende wezens in zich. Hij toont aan dat de juiste frequentie een genezende werking heeft. Met zijn hulp kunt u leren u met de oeroude taal te verbinden die nog voor de ontwikkeling van de huidige taal werd gebruikt als communicatiemiddel. De walvis wijst altijd de weg naar uw eigenlijke geestelijke betekenis.

Wapiti – Kracht, edelheid, volharding, inspiratie, waakzaamheid, een lang en rijk leven. De wapiti is de grootste ondersoort van de herten. Behalve de mens vormt alleen de poema een gevaar voor hem. Om zich tegen de poema te weren heeft hij alleen zijn kracht en uithoudingsvermogen om te ontkomen. De kracht van de wapiti ligt in zijn vermogen om zijn eigen prestatievermogen goed te kennen en het optimaal te gebruiken zonder uitgeput te raken. Mensen die wapititkracht bezitten, bereiken hun doelen dankzij hun doorzettingsvermogen en hebben niet de behoefte ten koste van alles bij de eersten te horen. In een stress situatie kan het voordelig zijn de wapitikracht aan te roepen om te leren hoe de eigen energie het best is in te zetten en om zo weinig mogelijk schade te lijden. Daarnaast staat de wapiti nog voor broederschap onder geslachtsgenoten. De ondersteuning in zo’n groep kan door de uitwisseling van gelijksoortige gedachten en ervaringen opbouwend en bemoedigend werken.

Wasbeer – Humor, overleven, reiniging, dubbelzinnigheid, nieuwsgierigheid,sluwheid, privacy.

Waterjuffer – Bovenaards, etherische schoonheid.

Watervogel – Overvloed, rijkdom en transformatie.

Wezel – sluw, bang, heimelijk, eenzaat, valt verbaal aan, observerend, scherpzinnig, geniepigheid. De wezel kijkt achter maskers en horen wat er werkelijk wordt gezegd. Wezel ogen kennen de vele vertakkingen van een gebeurtenis, doordat zij onder de oppervlakte schouwen. Mensen met wezelkracht worden vaak onderschat, omdat hun discretie hun gebiedt hun kennis te verbergen. In het zakenleven zijn ze meestal niet te verslaan, omdat ze door hun scherpe waarnemingsvermogen altijd weten wat de concurrent van plan is.

Desondanks is de wezel een moeilijke machtstotem. Vaak voelen mensen met wezelenergie zich medeverantwoordelijk voor dingen die ze bij anderen waarnemen. Velen willen ook gewoon met rust worden gelaten of ze komen in een isolement terecht. Want te veel weten kan een mens eenzaam maken en belasten. Wat je uitstraalt is: ‘Laat me met rust, dan laat ik jou ook met rust.’ Zo nu en dan zou je zelfs een beetje schuldig kunnen kijken, vanwege de kennis die je hebt opgedaan door het leven te observeren. Je zou een eenling kunnen zijn, die zich voor anderen verbergt, of wellicht zelfs een kluizenaar. Als je in het bedrijfsleven werkt, ben je voor anderen een machtige bondgenoot, omdat je ziet wat de concurrentie doet. Mensen kunnen zich enorm vergissen wanneer ze je taxeren, aangezien je krachten niet onmiddellijk te zien zijn. Maar de eerste de beste keer dat ze proberen slimmer te zijn dan jij, zullen ze ervaren dat jij intelligenter bent dan zij.

Men kan de wezelkracht aanroepen om de achtergronden van een probleem te weten te komen. Merk op wie of wat aandacht nodig heeft, of een oplossing, en bied dan op[ je eigen stille of bescheiden wijze hulp aan.

Wielewaal – deze vogel kondigt leuke momenten aan en een gezellig samenzijn. De kans is daarom ook groot dat u wordt uitgenodigd op een receptie of ontvangst. Er staat u echter nog meer goeds en geluk te wachten. Er zal zelfs een moment zijn waarop u een groot geluk zult ervaren. Iets dat u in tijden niet meer heeft gevoeld. Ook zult u een heel plezierige vriendschap gaan koesteren. Houdt wel het hoofd erbij en laat u zelf niet te veel meesleuren.

Winterkoninkje – Blijmoedig, opgewekt, vitaal, vindingrijkheid en moed.

Wolf – Aardse wijsheid, bescherming, rituelen, loyaliteit en geest. De wolf wordt bij de ster Sirius in het sterrenbeeld Grote Hond ingedeeld, waarvan volgens de legende de leraren in de oude tijd stammen. Zo is de wolf een leraar, die na zijn langdurige zwerftochten naar zijn roedel terugkeert om te vertellen over zijn waarnemingen en ervaringen. Hij leeft in een hecht gezinsverband zonder zijn zelfstandigheid op te geven. De wolf kiest een partner en blijft haar zijn leven lang trouw. Doordat de wolf naar de maan huilt, verbindt hij zich met haar kracht, de spirituele energie en het onbewuste, dat toegang heeft tot het totale weten. De wolf kan u de kracht geven om leraar voor anderen te worden. Zodoende kunt u hen helpen het leven beter te begrijpen en hun eigen weg te vinden. Door zijn energie kunt u ook contact met uw eigen innerlijke leider krijgen.

Wolverine – Kracht, vindingrijkheid, humor, wild en ongetemd, volg je dromen, doelmatig, kennis vergaren.

Wouw – Deze vogel zegt je dat je de komende periode uw ogen de kost moet geven en helder alles blijven bekijken. In combinatie met uw moed en inspanningen, zal dat tot succes gaan leiden. U bent koel en zelfverzekerd maar pas op dat u niet te koel en te zelfverzekerd bent. U kwetst daar onherroepelijk anderen mee en dat zal vroeg of laat zijn wisselwerking op uzelf gaan hebben. Als u goed oplet kunt u ergens groot deel uit halen.

IJsvogel – Zonneschijn, voorspoed, liefde. De ijsvogel met zijn prachtige kleuren staat voor gezag en is het symbool voor een vader figuur of iemand met de rol van gezinshoofd. Daarmee krijgt u dus te maken de komende periode. In uw privé leven staat u een vrij stabiele, goed georganiseerde en rustige periode te wachten. Ook op het gebied van de liefde zal het even heel harmonieus zijn. Ook zal uw oog op iets vallen. Als u er meteen bovenop duikt kunt u het bemachtigen, anders gaat het aan u voorbij.

IJsbeer – Kracht, overlevingstechniek, eigenwijsheid.

Zalm – Vastberadenheid, verandering. koning der vissen , wijsheid en doelgerichtheid, gezegend met een lang leven zodat ze kunnen leren in waardigheid oud worden. Ze zijn plezierig gezelschap, creatief en passioneel,

Zeehond – Actieve verbeeldingskracht, creativiteit, lucide dromen.

Zeeleeuw – Tevredenheid, vrolijk, onbezonnenheid.

Zeemeeuw – Zorgeloos, vrijheid, overzicht, aarde, wind en water, communicatie

Zeepaardje – Inzicht, vrijheid, magische krachten, geneeskracht, mannelijke zachte kracht , met vrouwelijke sterke kracht balans hiertussen, helderziendheid

Zebra – balans, kracht, zwart/wit zien, individu blijven in een groep, zekerheid

Zeug – Vrijgevigheid, voeding, ontdekking. staat met haar grote worp jongen voor overvloed en vruchtbaarheid. Wees vrijgevig. Als je je verbonden voelt met de liefde van de godin voor al haar schepselen, ben je in staat vrijelijk te geven in de wetenschap dat zij ook jou zal onderhouden en voeden. Stel je open voor de overvloed die in de hele natuur aanwezig is. Sta jezelf toe deze overvloed te accepteren in de wetenschap dat het leven zich altijd vernieuwt en dat je niet bang hoeft te zijn er ooit gescheiden te zijn. Maak van het leven een feest en geniet van de schoonheid en de sensuele verrukkingen. De godin is gul en geeft en vernieuwt alles en iedereen.

Zwaan – Elegantie, koesterend, moederlijkheid, vrouwelijke gratie, inspiratie, zielenkracht Het is de kracht van de zwaan dat hij de genade van verandering aanneemt. Omdat de zwaan zich aan het hogere plan van de Grote Geest onderwerpt, ontstaat uit het ‘Lelijke Eendje’, de gedaante van zijn jeugd, een sierlijke zwaan. Hij is bereid deze genade aan te nemen en krijgt daarom toestemming in de droomtijd te zien, de ruimte aan gene zijde van de wereld der zinsbegoochelingen. Mensen die zwanenkracht bezitten, kunnen in de toekomst zien, omdat ze het plan van goddelijke kracht toelaten. De zwaan leert het bewustzijn in harmonie met alle bestaansniveaus te brengen en de intuïtie te ontwikkelen. Het is belangrijk dit vermogen om de toekomst te kennen toe te passen.

Het is een tijd waarin u open zult staan voor schoonheid en harmonie. Mede daardoor zult u een heel speciaal en uitzonderlijk intens moment gaan beleven. Een groot gevoel van vreugde zal over u komen en dat gevoel zult u willen delen met anderen Zijn er concurrenten of willen anderen u kwaad doen, dan helpt de zwaan met haar krachtige vleugels en hals om vijanden van u af te slaan.

Zwaardwalvis – Fantasie, oerkracht, geduld.

Zwaluw – Bescherming en warmte van het thuis; positieve financiële veranderingen, het juiste perspectief; Hoop; Nieuwe kansen; Onbevreesdheid; Plichtgetrouwheid; Durf, Geest van de lucht, Brenger van lente en geluk, Coöperatie, Vrede, Precieze vlucht, Teamwerk, Gemeenschap, Behendig en Bedrijvig, Vrouwelijke en occulte Krachten.

Zwarte Panter – Moed, schaduwkant, kracht, stilte.

Zwijn – Diepe verbondenheid met de aarde, koestering, gretigheid.