Dieren die je pad kruisen

Als je een dier ontmoet, zoek de spirituele betekenis op en voel. Voel wat in die betekenis jou zo raakt.Waar in je lichaam voel je het? Neem de tijd om het te laten landen. Adem een paar keer diep in en uit. Voel je voeten op de grond. Leg je hand op die plek die je voelde en wrijf er zacht overheen. In zachtheid en vol liefde. Wat wil die plek jou vertellen? Luister maar naar je intuïtie. Is het lastig op dit moment? Geeft niets, alles is oké.

Het kan ook zijn dat je dieren in je dromen tegenkomt. Elk dier staat ergens voor. Lees op een aantal pagina’s de kenmerken en betekenissen van verschillende dieren. Hier alvast A t/m D.

Aalscholver – Groei door introspectie, kennis van de voorouders.

Aap – Problemen oplossen, moed, vrolijkheid, vriendschap, communicatief, creatief, brengt inzicht in de donkere kanten van de mens, intelligentie, flexibiliteit, speelsheid en fratsen. De Aap is verstandig, maar laat zich toch dikwijls beetnemen (naïef). Hij is zeer levendig en enorm beweeglijk. De Aap is een potsierlijk en vrolijk dier. Hij is moedig en het moederdier zorgt goed voor haar jong.

Aardworm: groei, regenereren, heling, reflecteren, transformatie, sensitief, altijd op zoek naar goede grond.

Adelaar – Kracht, moed, helderheid, overzicht, objectiviteit, geduld, verbonden met de Great Spirit. Al lang zoekt u naar waardering en dat staat er nu aan te komen. U zult hoog boven alles en iedereen uit gaan steken en gewaardeerd en erkend gaan worden voor uw persoonlijke kwaliteiten en waarden. U zult triomferen, overwinnen en resultaten boeken. Veel wensen gaan in vervulling, zolang u maar ambitieus genoeg blijft. Ook zult u een opmerkelijk succes behalen. U zult zich even heel superieur gaan voelen, maar pas op dat u niet te dicht bij de zon komt, uw vleugels zouden kunnen verschroeien en dan zult u verslagen ter aarde vallen.

Adder – Transformatie, Heling, levensenergie, transformatie, vertegenwoordigt ons vermogen te sterven en opnieuw geboren te worden. De energie waardoor we op aarde geboren kunnen worden, is seksueel van aard en maakt ook onze dood noodzakelijk. Vriendschap met de kracht van de slang of de adder maakt dat je vol gratie en magie door het leven kunt glijden, met gemak je oude leven van je af schuddend als dat nodig is – onverschillig of dit oude leven het fysieke lichaam is of een stadium in de huidige incarnatie.

Albatros – U bent een idealist en dat zal altijd wel zo blijven. U heeft ook een uitzonderlijke motivatie waardoor u steeds de kracht weer vindt om door te gaan, de draad op te pakken waar u hem even was kwijtgeraakt. Ook nu weer! U koestert hoge aspiratie en een groots plan en stelt veel hoop op iets of iemand. U bent op zoek naar inzicht en antwoorden en veel ervan zult u vinden.

Alligator – Overlevingskracht, oude wijsheid, creatief/destructief, verborgen wijsheid, kracht, geslepen, onverwoestbaar, efficiënt, instinctief, heimelijk sluipend, pijlsnel.

Alpaca (lama) – Brengt liefde, uithoudingsvermogen en zorgt voor evenwichtige handelingen, helpt je om hordes te overwinnen. Een lama in je leven of droom helpt je het juiste pad te vinden en toont je hoe je de dingen voor jou kan laat werken ipv in de dingen te vliegen.

Antilope – Snelheid, gratie, onschuld. Verstandig handelen is de boodschap van de antilope. Hij kent de kringloop van het leven en het mysterie van leven en dood. Daarom kan de antilope oprecht en onbevreesd optreden. De kracht van de antilope wordt nagestreefd door medicijnmannen. De daden van een antilope dienen altijd een hoger doel, dat het algemeen welzijn ten goede komt. Als hij in een moeilijke situatie terechtkomt, spreekt hij zijn antilopekracht aan. Let op de boodschap die u wordt toegefluisterd, en handel ernaar! De antilope wijst u erop dat u moet vertrouwen op uw innerlijke ingeving en uw eigen kracht. Telkens als u de drang voelt om een stap vooruit te doen, vat u moed en doet u het.

Arend – Kracht, verlichting, overzicht, vrijheid, oog voor detail, zelfrespect, scheppend,genezing, wijsheid, kracht, moed, inzicht, verlichting, vrijheid, oog voor detail, spirituele verbondenheid. een visionair inzicht en toch gegrond blijven. Hij leert ons een stevige fundering te leggen voordat we proberen om hoog in de lucht te zweven. De adelaar is een spiritueel en aards symbool voor autoriteit, kracht, macht, onafhankelijkheid, scherpe blik, snelheid, vernieuwing, visie en vrijheid. De goddelijke kracht wordt door de arend belichaamd. Hij kan hoog in de hemel opstijgen, hoger dan enig ander levend wezen, en komt zodoende dicht bij Grote Geest. Doordat hij op zulke grote hoogten komt, kan hij het totale leven overzien. De arend leert dat het belangrijk is het hele levenspatroon te leren kennen, met al zijn licht- en schaduwzijden. Dat betekent zowel negatieve als positieve gebeurtenissen als ervaringen te beschouwen, die een hoger doel dienen en helpen het eigen zelf verder te ontwikkelen. Daarmee veronderstelt de arend wel vertrouwen in de goddelijke leiding. Alleen door de beproeving van de zielskracht kan een mens de sterkte van een arend krijgen.Vanouds gebruiken sjamanen arendsveren om de aura van zieke mensen te genezen. Overwin uw angst, kijk voorbij uw eigen horizon, verbind u met het element lucht en ga vliegen! Dat is de opdracht van de arend.

Armadillo – Snelheid, onschuld, één met de aarde, instinct en zelfkennis.

Beer – Genezing, zelfkennis, kracht, introspectie, betrouwbaarheid, bescherming, oprechte belangstelling voor de medemens. Bewustwording van de krachten van het onbewust. Het contact met ons innerlijke. Je hebt graag degelijke en vertrouwde dingen rond je. Je bent constructief en een goeie hersteller. Je bent heel practisch en gezegend met een scherp voorstellingsvermogen. Je tederheid uit je op een practische, natuurlijke wijze. Je kan goed anderen hun spanningen verdrijven. De beer belichaamt de zelfwaarneming, want hij trekt zich elke winter in een hol terug om de gebeurtenissen van het afgelopen jaar te verteren. Hij begeeft zich in het grote zwijgen, de grote leegte, waarin de antwoorden op alle vragen te vinden zijn. Veel mensen kiezen ook de weg van zwijgen en eenzaamheid om dichter bij hun eigen zelf te komen. Dat is een mogelijke manier om antwoorden te krijgen, want ze zijn allemaal in onszelf te vinden. Zelfwaarneming is noodzakelijk om wensen te leren kennen. Deze ontvangende, vrouwelijke energie ligt in de berenkracht besloten. De beer trekt zich in de winter in de dromenwereld terug om te zoeken naar antwoorden en wordt in de lente opnieuw geboren. De beer leert ons hoe belangrijk het is zich tijdig uit de rumoerige wereld en de eigen gedachtestroom terug te trekken. Want in de stilte kan de stem van het hogere zelf worden vernomen, dat de antwoorden op alle vragen en de oplossing van alle problemen kent. Gebruik deze kracht van de beer om uw doelen te verwezenlijken.

Bergleeuw – Leiderschap, rechtvaardiging, intentie, lichamelijke kracht, gratie en evenwicht.

Bever – Bouwen, samenwerking, harde werker, schepping. De bever verschaft ijver en gemeenschapszin. Hij is de ideale bouwmeester. De beverkracht helpt zijn voorstellingen en dromen in daden om te zetten en daarbij met anderen samen te werken, want de bever heeft een uitgesproken gezinsgevoel. Het is een zeer weerbaar dier, dat met behulp van zijn scherpe tanden altijd in staat is bomen te vellen. Dat wijst op de noodzaak het werk dat hij tot stand heeft gebracht te beschermen en steeds waakzaam te zijn. De beverkracht kan ook aangeroepen worden om oplossingen voor een probleem te vinden, want de bever adviseert ook open te blijven staan voor vele mogelijkheden. Hij volgt de basisregel:’Als een deur gesloten is, staat er een andere open’. Niemand moet zichzelf beperkingen opleggen in het aantal mogelijkheden dat hij kan gebruiken. Telkens als de bever in uw dromen voorkomt, kan dat een teken zijn dat u een lang gekoesterde wens eindelijk in daden kunt omzetten of een project kunt beëindigen.

Bij – Samenwerking, sociale instelling, verzamelen, organiseren, dienstbetoon.

Bizon – Sociaal leven, wijsheid, werk en uitdaging, gebed, overvloed. Hij helpt je op je weg naar een sterke en onafhankelijke Geest. De Bizon staat voor het volgen van de simpelste weg naar overvloed, je geboorterecht. Roep hem aan om je gebeden verhoord te laten worden. Hij leert je ook dat er altijd overvloed is en dat je met dankbaarheid en respect voor de kosmische kracht, je de overvloed in je leven blijft behouden. De bizon staat voor overvloed. Als er een witte bizon, het heiligste dier,verschijnt, is dat een teken dat de gebeden zijn verhoord en een periode van overvloed aanbreekt. Voor de prairie indianen was de bizon de levensbasis, want hij gaf hun voedsel, kleding en leer voor de tipi’s. De bizon leert dat alles in overvloed voorhanden is, als het gerespecteerd wordt en in dankbaarheid aanvaard. Het is belangrijk alle gaven die een mens krijgt, te prijzen en ook te wensen dat alle andere wezens deel hebben aan de goddelijke rijkdom. De bizon wijst er ook op dat alles alleen met de kracht aan de Grote Geest is te bereiken.

Buidelrat – Strategie, zelfbescherming, afleidingsmanoeuvre, instinct. Het opossum is de afleidingsspecialist in het dierenrijk. Als al zijn strategieën tot niets leiden, houdt hij zich dood. Meestal verdwijnt dan de verwarde jager, die zijn jacht voor beëindigd houdt. Hoewel de buidelrat zich ook met zijn klauwen en tanden kan verweren, maakt hij daar toch zelden gebruik van. Hij kan bovendien nog een weeë lijkgeur verspreiden, die de verwarring bij zijn achtervolgers compleet maakt. Het opossum leert verstand en intuïtie te gebruiken om een uitweg uit een benarde situatie te vinden. Een aanvaller heeft al gauw geen plezier meer in zijn kwalijke spel als zijn slachtoffer zich voor dood houdt, dat wil zeggen dat als de aangevallene onverschilligheid laat blijken en niet laat merken of hij gewond is. Ook een krijger kan de kracht van een opossum toepassen door zijn tegenstander te verrassen en in verwarring te brengen wanneer hij een schijnbare overmacht zich ziet. De overwinning hangt overigens van de juiste sterkte af. Het opossum laat zien dat het ook belangrijk is de zin voor het theatrale en verrassende te ontwikkelen.

Buffel – Overvloed, welvaart, kalmte.

Buizerd – Scherp, doortastend, zintuigen openstellen en handelen. Hoe heeft het toch zo ver kunnen komen dat u nu soms zo enorm negatief bent? Is het gewoon koppigheid of bent u gewoon blind voor jouw kunnen? U wilt wel alles graag zo anders maar het lukt nu gewoon even niet. U ziet misschien niet alles zoals het werkelijk is en bekijkt alles vanuit een negatieve kant. Toch bent u bereid om alles te doen om uw doelstellingen te bereiken, maar u realiseert niet tegen welke problemen u op zult lopen. Er liggen zat positieve zaken voor het oprapen als je bereidt bent anders naar de zaak te kijken. Het is nu het moment om anders te leren kijken.

Cavia – Warmte, liefde en zachtheid.

Cheeta – Zelfkennis en snelheid.

Condor – Purificatie, dood en wedergeboorte, nieuwe visie, vrijheid en kracht.

Coyote – Wijsheid, balans, gedaanteverwisseling, listigheid, de coyote is agressief en roofzuchtig. Dit krachtdier maakt je pijnlijk duidelijk hoezeer je op anderen neerkijkt.De coyote is een achterbakse schelm en hij is heilig. Hij is constant bezig zichzelf en anderen erin te laten lopen. Telkens komt hij in zijn eigen val terecht, waaruit hij zich weer ongedeerd weet te bevrijden. Maar omdat hij nooit van zijn fouten leert, raakt hij telkens opnieuw in de onmogelijkste situaties verstrikt. Alleen zijn eigenschap een levenskunstenaar te zijn behoedt hem voor ernstige schade. Als u coyotekracht bezit, speelt u onophoudelijk de clown en belandt schijnbaar buiten uw schuld in de gekste en moeilijkste situaties. Dan is het belangrijk om met uzelf te kunnen lachen, want alleen dan kunt u het spel nog winnen. De coyote houdt ons een spiegel voor en wijst ons op onze eigen dwaasheden. Geen ander is zo bekwaam als hij om verstarde en serieuze gezelschappen met elegantie en zorgeloosheid in beweging te brengen.

Damhert – Oer-energieën, eerlijkheid, bron van zelfkennis.

Das – Structuur, vasthouden, slimheid, onafhankelijkheid. De das leert creatief en succesvol met geweld om te gaan. De meeste dieren gaan een ontmoeting met de das uit de weg. Ondanks zijn geringe lichaamsgrootte is hij een gevaarlijke tegenstander. Zijn wildheid en vechtlust maken hem niet echt geliefd bij andere dieren. Hij is het totemdier van machtige genezers en medicijnvrouwen. Een mens met daskracht kan zijn taaiheid heel effectief gebruiken bij het genezen. Hij zal ook in de moeilijkste gevallen nooit opgeven, maar doorzetten tot de ziekte uiteindelijk is bedwongen. De boodschap van de das is dat de mens zijn woede kan gebruiken om onplezierige levensomstandigheden te veranderen. Laat uw traagheid achter u en handel! Gebruik de energie van de aanval om uzelf naar voor te katapulteren, maar vertrap daarbij niet alle anderen. Blijf altijd op uw innerlijke evenwicht letten. Dasmensen zijn vaak de “baas” voor wie velen bang zijn, maar die uiteindelijk alles gaande weten te houden. Als hij in een slecht humeur is, kan hij koel en gemeenheid tentoonspreiden. Het is ook zijn kracht dat hij zijn gevoelens uit zonder angst voor de reactie van anderen. Voor paniek is in het gedrag van een das geen plaats. Ook in gevaarlijke situaties houdt hij het hoofd koel.

Dolfijn – Initiatief nemers, nieuwsgierig, speelsheid, plezier, communicatie, vrolijkheid, levenskracht, berschermer, contact met het goddelijke. de dolfijn is intelligent en meelevend. Dit krachtdier beschermt en adviseert je. De dolfijn geeft ons de leer van de adem, die ons mens het leven en de levenskracht verbindt. Door het ritme van onze adem te veranderen kunnen we bruggen naar andere wezens en werelden slaan. Want de adem verbindt ons met de Grote Geest en zijn totale schepping. Mensen met dolfijnkracht kunnen, net als hun totemdier, bemiddelaar zijn tussen de mensen en de bewoners van de droomtijd of de goddelijke kracht. De dolfijn leert ongedwongen en met plezier hindernissen te overwinnen doordat u uw ritme en zodoende uw energiepatroon verandert. Schep een band met het grote sterrenvolk. Bevrijd u van alle lasten door bewust krachtig uit te ademen.

Draak – Bescherming, spirituele magie, rijkdom, wijsheid en kracht.

Duif – Liefde, vrede, vruchtbaarheid, moederschap en profetie, aanpassingvermogen, astrale reizen, teleportatie, De duif bezit helende krachten en komt vaak tevoorschijn wanneer je oude zorgen, pijn of haat met je meedraagt. De duif moedigt je aan om je emotionele ballast los te laten en ruimte te maken voor het helingsproces. Het is nu tijd om te vergeven en los te laten, en vooruit te kijken.De duif brengt u een boodschap, waarschijnlijk eentje van liefde. Liefdesrelaties zullen nu dan ook heel harmonieus zijn, ook de al bestaande. Dit is dan ook een periode waarin iemand u zijn of haar liefde zal verklaren of laten blijken. Er staat u zelfs een romantisch samenzijn, een romantische wandeling of reisje met zijn tweeën te wachten. U zult even opeens heel vindingrijk zijn en dat kan juist nu erg goed van pas komen. Zaken die we in het verleden los hebben gelaten kunnen nu onverwachts bij ons terugkeren.

Duizendpoot – Flexibiliteit, weet van alles.

Lees verder voor deel 2.