Een goede aarding

Geaard zijn is in contact staan met de aarde, een toestand van verankerd zijn in onszelf, een gevoel van stabiliteit en innerlijke vrede dat je op diverse niveaus van bewustzijn ervaart: lichamelijk, emotioneel, mentaal, intuïtief en spiritueel.

Aarden heeft zowel een tijdsaspect als ruimtelijke eigenschappen. Als wij goed geaard zijn, leven wij voornamelijk in het heden.
De toekomst en het verleden worden niet uit het oog verloren, maar we zijn niet zodanig op een van beide gericht dat wij niet meer in het hier-en-nu leven. Als we geaard zijn als we een verontrustend telefoontje krijgen, zijn we beter in staat ons snel te herstellen en kalm en vindingrijk te reageren. Als we geaard zijn wanneer iemand iets interessants vertelt, zal de verkregen informatie niet aan ons bewustzijn ontglippen en wordt ons hoofd niet op hol gebracht; we kunnen de dingen dan in het juiste verband zien.
Ook mystieke en spirituele ervaringen hebben een meer blijvende uitwerking als we in ons centrum zitten op het moment dat deze ervaringen plaatsvinden en de herinnering eraan blijft duidelijker.

Meestal zijn we er ons niet van bewust of we wel of niet geaard zijn. Het aarden kan echter bewust ontwikkeld worden als een middel om in ons eigen centrum te blijven, zodat we geen ongewenste vibraties van andere mensen, plaatsen of situaties overnemen.
Als we leren onszelf goed te aarden, kunnen we open blijven voor wat zich op een zeker moment voordoet en ook voor de bedoelingen van andere mensen.
We zullen dan minder last hebben van deze invloeden van buitenaf, die dan een minder verwarrende indruk op ons zullen maken.

Als onze aarding niet goed is, is ons vermogen tot ruimtelijke coördinatie verminderd. We krijgen de neiging om tegen dingen op te lopen en om te struikelen en te vallen. We kunnen last krijgen van onze heupgewrichten of we zitten voortdurend onder de blauwe plekken. Het kost ons veel moeite om ons staande te houden, zowel fysiek als emotioneel. Bij een slechte aarding brengt een spannende situatie ons uit het evenwicht. We vinden het moeilijk om diepe gevoelens te erkennen en te uiten; de kans bestaat er dingen uit te flappen waarvan we later spijt hebben. Een goede aarding is van belang voor het goed functioneren van zowel het mentale als het fysieke lichaam.

Neem iedere dag even de tijd om te aarden. Vooral als je voelt dat je futloos bent, of je teveel energie van een ander overneemt.
Je kunt je overal aarden, op je stoel achter je bureau, achter je pc, op de wc, enz.

Op de volgende pagina’s vind je een aantal aardingsoefeningen.

Aardingstechnieken/afsluiten
Aardingsoefeningen
Leuke aardingsoefeningen voor kinderen
Aarden of gronden testen