Hooggevoeligheid – HSP

Hooggevoeligheid is een aanleg en geen ziekte. Bij hooggevoelige mensen zijn de prikkeldrempels van het zenuwstelsel lager dan gemiddeld. Het kan positief zijn als je hiermee goed om weet te gaan.

Iedereen heeft een prikkeldrempel, zeg maar een stuwdam die prikkels tegenhoudt tot ze een bepaalde hoeveelheid bereiken. Die stuwdam of prikkeldrempel is in aanleg niet even hoog bij iedereen. Als de stuwdam laag is, loopt het water er sneller overheen. Je bent dan gevoeliger dan anderen of hooggevoelig.

Uiteraard zijn er in een lichaam meerdere stuwdammen. Hooggevoeligheid kan gaan over lage prikkeldrempels van de zintuigen (smaak, geur, gehoor, tastzin, zicht) en/of van het psychisch observatievermogen, het emotioneel aanvoelen, het mentaal, associatief en creatief denkvermogen.

Hoe herken je hooggevoeligheid?
Hooggevoeligheid, of (hyper)sensitief zijn, kan zich in zeer uiteenlopende vormen uiten. Hieronder staan er een aantal opgesomd.

HSP’s (hoog sensitieve personen):
– voelen non-verbale boodschappen (lichaamstaal) beter aan;
– observeren sneller onderliggende bedoelingen van anderen;
– zijn gevoelig voor stemmingen en emoties van anderen;
– zijn gevoeliger voor pijn, geluid, licht, kleur, smaak, temperatuur, (ruwe of prikkelende) weefselstructuur, (valse) muziek,…;
– zijn makkelijk angstig, verdragen moeilijker drukte, hebben makkelijk humeur schommelingen, zijn sneller geïrriteerd,
– hebben vaker de behoefte zich terug te trekken op zichzelf;
– fantaseren en dromen meer.

De HSP wordt vaak door zijn omgeving als “flauw, verlegen, overgevoelig, lastig, humeurig, prikkelbaar, explosief,…” ervaren.

Hooggevoeligheid en klachten
Als hooggevoeligheid verkeerd gehanteerd wordt, leidt ze geleidelijk aan tot een verhoging van de basisspanning (zie “wat ik doe”). Daardoor daalt de prikkeldrempel verder. Zo kan hooggevoeligheid tot allerhande fysische en psychische klachten leiden, waarbij geen oorzakelijk letsel of ziekte gevonden wordt.

Symptomen dat het fout loopt, kunnen onder meer zijn:
– zich onbegrepen voelen;
– faalangst (bang zijn om fouten te maken);
– te perfectionistisch zijn;
– te hard werken (overwerken);
– te zorgzaam zijn voor anderen en te weinig voor jezelf zorgen;
– overprikkeld zijn;
– heel erg gespannen, geïrriteerd of explosief zijn;
– sterke humeur schommelingen.

Als men langdurig geen of te weinig rekening houdt met de eigen hooggevoeligheid, stijgt de basisspanning nog verder.
Men geraakt zo uit voeling met zichzelf. Dit kan uiteindelijk leiden tot symptomen gelijkaardig aan die van hyperventilatie, burn-out en depressie.

Hooggevoeligheid is een gave.
Hooggevoeligheid is een prachtige gave, als je ze juist leert hanteren.

Hooggevoelige mensen met een correcte basisspanning:
– hebben oog voor details en subtiele nuances;
– zijn vaak gewetensvol;
– hebben een grote inzet (harde werkers);
– zijn bezorgd om anderen;
– denken dieper over de dingen na en zijn vaak filosofisch.

Als je niet meer in de war wordt gebracht door het feit dat je meer voelt als sommige anderen, kun je je hooggevoeligheid positief aanwenden en bewust aandachtig in het leven staan.

Doe hier de test of je HSP bent.

(bron: http://www.chronischehyperventilatie.nl)

 
 
Artikel over HSS: klik hier.