Oordelen, veroordelen en de aannames

Het is nog maar net nieuwjaar en het oordelen, veroordelen en de aannames vliegen je weer om de oren. Aannames (meerv.) iets wat je denkt of vindt zonder het zeker te weten.Een aanname kan zowel positief zijn als negatief, alleen in de real world is het vaak meer negatief.Aannames zijn geen feiten! Er zijn verschillen, zoals deze voorbeelden:

Er zijn verschillen, zoals deze voorbeelden:

  • Een feit kan zijn dat er weinig conversie uit jouw website komt, terwijl er veel bezoekers zijn. Een aanname is dat de oorzaak hiervan is dat jouw website qua lay-out te weinig aanspreekt.
  • Een feit is dat er minder klanten in je winkel komen; een aanname is dat dit door de corona komt.

Als iemand een aanname richting jou doet heeft dat dus te maken met dat diegene niets over de situatie weet. Ze nemen gewoon aan dat het beeld wat hun hebben over de situatie de juiste is. Ze willen het ook iet weten want anders hadden ze het wel gevraagd voordat zij een aanname deden.
Hetzelfde is bij een oordeel. Ik zeg altijd dat iemand die een oordeel heeft, het niet begrijpt. En begrijpen doe je pas als je er naar vraagt.

Ik heb ooit een een schrijven gemaakt over Oordelen, je kan het hier lezen: https://schrijfsels.angelavanderploeg.nl/oordelen-2/
Nog even over positieve aannames, want die zijn er!

Ik noem dat ook wel stimulerende overtuigingen. Een voorbeeld:

  • Wie goed doet, die goed ontmoet
  • Wat je geeft krijg je ook terug

Mijn tip: altijd navragen, nooit aannemen!

  • Verwachtingen bespreekbaar maken,
  • Laat oordelen, mening geven en aannemen thuis,
  • Verifiëren of je het goed begrepen hebt,
  • Open vragen stellen,
  • Voorbarigheid en vooringenomenheid inruilen voor: luisteren, samenvatten en doorvragen,
  • Niet invullen voor een ander,

 

Maak 2022 een mooi jaar, zonder aannames, zonder oordelen en veroordelen. Weet je iets niet of twijfel je? Vraag het! Toon interesse zodat jij je aanname kan bijstellen naar een betere mening 😉 of feit.

Warme groet Angela van der Ploeg – Praktijk Havayah

P.S. een nieuw artikel staat op de pagina Diverse interessante onderwerpen. De naam van het artikel is Wat je lichaam je (ook) zegt…