Over yoga

Het woord yoga is afkomstig uit het Sanskriet en betekent eenwording, verbinding, vereniging. De wortel van het woord is verwant met ons woord juk, waarvan de betekenis overeenkomt met samenvoegen, samenbrengen.

Wat is Yoga?
Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent ‘eenheid’ of ‘samenbrengen’. Yoga ontstond ruim 4.000 jaar geleden in India. Het was een manier om tot een diepere staat van meditatie te komen. Feitelijk is er in 4.000 jaar tijd niet veel veranderd, want ook nu nog is dat de kern van yoga. Veranderingen ten opzichte van vroeger zijn er zeker ook. Anders dan vroeger wordt de eenheid van lichaam en geest nu vooral gezocht (en gevonden) in een combinatie van ademhaling, lichamelijke oefening en concentratie.

Waarom Yoga?
Een toenemend aantal mensen krijgt het gevoel dat er meer in het leven is dan eten, drinken, werken en steeds meer van hetzelfde. Dit gevoel is één van de voornaamste redenen waarom mensen zich gaan interesseren voor yoga: een gevoel van ontevredenheid met de bestaande situatie. Dit soms “vage” gevoel komt bij sommige mensen heel concreet naar boven. Het kan zich uiten in lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagklachten e.d.
Maar ook klachten op het geestelijke vlak kunnen zich voordoen: nervositeit, gespannenheid, depressiviteit en ga zo maar door. Omdat ze zich niet bij de onaangename situatie willen neerleggen gaan deze mensen op zoek naar een oplossing en komen uit eigen beweging of op aanraden van anderen, zoals de huisarts, fysiotherapeut etc. in aanraking met yoga.

Asana’s
Yoga leert ons om lichaam en geest, en om geest en bewustzijn met elkaar in balans te brengen. De oefeningen (Asana’s) geven kracht en energie en zorgen voor een algeheel prettig gevoel van ontspanning. Juist in onze jachtige 21e eeuw is yoga een goede manier om rust en ontspanning toe te laten. Geen wonder dat yoga de laatste jaren zo populair is.Meditatie

Balans
Wie yoga beoefent, op wat voor niveau dan ook, brengt veranderingen aan in zijn of haar stemmingen. Je zorgt er voor dat je geest meer in balans is en je minder emotionele druk ervaart.

Eenvoudig
Mensen die onbekend zijn met yoga hebben nog wel eens het idee dat het bij yoga vooral draait om het doen van gecompliceerde en ongemakkelijke lichamelijke oefeningen. Het tegendeel is waar. Natuurlijk zijn er veel asana’s waarvoor de nodige kracht en lenigheid nodig is, maar wie begint met yoga merkt al snel dat de meeste klassieke yoga-oefeningen tamelijk eenvoudig zijn uit te voeren.

De filosofie van yoga
Lichamelijke oefeningen doen om gezond te blijven en om ziekte te voorkomen. Dat is kort gezegd volgens veel mensen in onze Westerse wereld de zin van yoga. Tja. Zo kun je er tegenaan kijken. Wij gaan hier niet zeggen dat dat fout is, maar yoga is meer dan dat.

Kern van yoga
De beoefening van yoga heeft met name tot doel het samenbrengen van lichaam, geest, ziel en ratio. Van oudsher heeft yoga altijd een belangrijk filosofisch element in zich gehad. De oefeningen (asana’s) werden pas later bedacht om de kern van yoga makkelijker te bereiken. De oefeningen waren en zijn een manier om je beter te concentreren en daardoor tot een diepere meditatie te komen.

Rust en harmonie
Waar iedereen het over eens is, is dat yoga een staat van innerlijke rust en harmonie tussen lichaam en geest tot stand brengt. Yoga is een holistische levenswijze en is niet alleen een stelsel van lichamelijke oefeningen. Het pad van yoga is voor iedere yoga-beoefenaar een persoonlijke zoektocht naar een dieper bewustzijn. Het is een spirituele reis naar het zelf.

Yoga Sutras
Die spirituele reis zien we bijvoorbeeld terug in de Yoga Sutras die de geleerde Patanjali 2.000 jaar geleden heeft achtergelaten. Hij stelde eenvoudige adviezen op om nuttig en aangenaam te leven. Hieronder vind je zijn tien bekendste richtlijnen.

De vijf yama’s
Hoe je aardig kunt zijn voor anderen
# Geen geweld in gedachte, in woord of in daad
# Je mag niet stelen
# Begeer niet het bezit of de prestaties van anderen
# Spreek en leef naar waarheid
# Wees matig en geef niet toe aan buitensporige seksuele uitspattingen

De vijf niyama’s
Hoe je aardig kunt zijn voor jezelf
# Bewaar geestelijke zuiverheid en lichamelijke reinheid
# Onthecht je van materiele verlangens
# Accepteer je levensomstandigheden
# Herhaal de grote woorden van spirituele leiders
# Wijd je aan een persoonlijke godheid of aan een universeel bewustzijn

Yoga werkt
Yoga is voor iedereen. Voor kinderen, voor jongeren, zwangere vrouwen, volwassenen en ouderen. Iedereen doet het. Over de hele wereld. En weet je waarom? Yoga werkt!

Zelf heb ik Samsara Yoga beoefend en ik doe het momenteel veel te weinig.
Ik heb een pagina aangemaakt die uitlegt wat Samsara Yoga is.

Verder is er een pagina aangemaakt met eenvoudige yoga oefeningen.