Vervolg – Medium en hun werkwijze

Helderziendheid
Een Gids kan een medium dingen laten zien die een boodschap in zich dragen. Zo kan een medium beschrijven hoe een overgegane ziel er uit gezien heeft en zal diegene die op consult is deze beschrijving kunnen plaatsen. En zo zijn er onnoemelijk veel dingen die Gidsen kunnen laten zien.

Het zal begrijpelijk zijn dat het eenvoudiger is als een medium zowel helderhorend als helderziend is, zowel voor het medium als voor zijn Gids. Toch zijn zij aan GZ dankbaar als een medium met één gave zijn tijd en liefde aan dit werk geeft. Ze kunnen veel goed werk verrichten maar het kost alleen veel zoeken en puzzelen voor de Gids om alle informatie door te geven gericht op één gave. Het vraagt veel vindingrijkheid.

Helderhorendheid
Door de kracht van de gedachte communiceren Gidsen met de mediums. Zij brengen door telepathie de woorden naar een medium over. Die vangt dit op in zijn ziel, zeg maar zijn astrale hersenen en vormt de woorden om in de taal die voor hem begripelijk is. Dus als het ene medium het begrip “dokter” gebruikt, zal het andere medium het veratlen in het begrip “arts”.

Er is geen taalbarrière dus of het nu een Nederlands, Duits of Engels medium betreft, zij kunnen Gidsen verstaan en hun ziel vertaalt het in de taal die door hun begrepen wordt.

Er wordt vaak, zo niet altijd, gewerkt met een medium waarmee men samen een leven gedeeld heeft. Met andere woorden, Gidsen kunnen het medium doorgeven wat hun kenbaar willen maken op een manier die door het medium te hanteren is.

Er is voor een medium een verschil tussen het horen van zijn Gids en het horen van een overgegane ziel.

Een overgegane ziel zal altijd een boodschap geven die voor de stoffelijke mens een bevestiging is van de persoon die spreekt, een herkenbare bevestiging. Het medium krijgt verdr van zijn Gids de aanwijzingen die nodig zijn om functioneel te kunnen werken.

Helderruikendheid
Een helderruikend medium krijgt door wat er gebeurd is, wat er nu gebeurt of nog moet gaan gebeuren. Dat geldt voor alle waarnemingen. Dit kan een waarschuwing zijn voor een brand. En als zodanig wordt helderruikendheid door Gidsen gebruikt. Gidsen kunnen een helderruikend medium de geur van rozen doorgeven, als bijv. de overgegane oma veel van rozen hield.

In principe kunnen alle geuren door gegeven worden en worden deze dan ook echt door het medium geroken, wat niet altijd even prettig is. Denk maar aan urinelucht of een gaslucht.

Channelen
Channelen is het stoffelijk lichaam, of een deel van het stoffelijk lichaam, van het medium gebruiken om rechtstreeks via dit medium te kunnen praten of werken. Denk aan automatisch schrift. Maar ook de stem kan worden gebruikt om rechtstreeks iets te zeggen tegen een stoffelijk mens, indien nodig.

Maar in principe wordt channeling constant gebruikt, want alles wat Gidsen doorgeven is een vorm van channeling. Channelen is een ander woord voor doorgeven. En dat is wat Gidsen constant doen.

(bron: boeken L. van Loon)

speed-consult