Wat is een Gids

Een gids is een ziel, een onstoffelijk mens. Een mens zonder lichaam dus.

Een gids kan voelen en denken; kent onze emoties en gevoelens. Een gids is dus een persoonlijk­heid. Er zijn Hoofdgidsen en Hulpgidsen. Met je Hoofdgids heb je lang geleden samen op aarde geleefd. Dit was voor de gids vaak het laatste leven op aarde. Daarna hoefde hij niet meer terug om op aarde lessen te leren. Jij wel, en daarbij is je gids je gaan helpen. In het leven dat je met je gids leefde heb je daar een hechte band mee gehad. De periode waarin zich dat afspeelde kan variëren van 100 tot duizenden jaren geleden. Hoe ouder je als ziel bent, hoe ouder ook je Hoofdgids is.

Hulpgidsen zijn personen die je hebt gekend in je huidige leven. Dit zijn overleden familieleden of goede vrienden, waar je een goede relatie mee hebt gehad. Zij willen je nog een poosje begelei­den, geestelijk steunen, omdat ze van je houden. Veel mensen voelen dat ook. Het is vaak ook zo dat de Hulpgids nog het een en ander moet leren van het leven dat jij leidt en daarom moet “meekijken”.

Je krijgt je Hoofdgids vanaf je eerste “bewuste incarnatie”. Bewust incarneren betekent kiezen voor een leven en dus ook kiezen voor bepaalde ouders of de omstandigheden waarin je gaat leven.

Jonge zielen kiezen (nog) niet zelf en hebben geen eigen gids. Zij worden begeleid door een Groepsgids die een aantal jonge zielen begeleidt.

De gids hoeft na het leven met jou dus niet meer naar de aarde terug. De gids heeft, in dat laatste leven, aan groei en harmonie zo ongeveer het hoogst haalbare voor een mens bereikt.

De gids kiest dan om te mogen “gidsen” en kiest dan speciaal voor jou. De gids begeleidt jou bij jouw persoonlijke groei. Dit is lang niet zo gemakkelijk voor de gids als het misschien lijkt. Je gids is er voor jou meestal in de gedaante van hoe hij of zij eruit zag in het leven dat jullie samen geleefd hebben. Meestal was hij in dat leven een familielid of een goede vriend. Diep van binnen, in je onderbewuste, kén je je gids. Dat vergemakkelijkt de kennismaking; het is dan ook eigenlijk geen “leren kennen” maar een “herkennen” (door de ziel).

Een gids is geen engel. Die hebben namelijk nooit als mens op aarde geleefd en kennen dus geen ‘aardse’ ervaringen.

Wat doet een Hoofdgids?
In de eerste plaats is je gids er altijd voor je. De gids komt nooit tijd tekort en kent geen haast of stress. Daarom heeft de gids altijd voldoende tijd voor je. In onze jachtige maatschappij is dat al heel wat! Die gids is er om je te steunen; te helpen in de meest ruime betekenis van het woord. Hij inspireert je; probeert je op telepathische wijze te bereiken om adviezen en dergelijke door te geven. Verder kan hij je kracht en energie geven. Hij zal proberen je “op te beuren”; je positieve energie toe te zenden als je even niet goed in je vel zit. Je kunt dan opeens een gevoel van rust en vrede krijgen, juist wanneer je het heel hard nodig hebt. Als je je gids kent en je bewust bent van diens aanwezigheid is het voor je gids gemakkelijker je te bereiken.

Een gids zal altijd proberen je te helpen maar heeft de plicht om jouw keuzes te respecteren. Voor je aan het leven begint krijg je een aantal lessen voorgeschoteld die je moet leren. Maar de manier waarop je hiermee omgaat bepaal je tijdens je leven. Je draagt je eigen verantwoordelijk­heid voor wat je doet en laat.

Je hebt dit leven gekozen om lessen te leren en negatief karma te transformeren. Als je gids elke steen voor je voeten weg zou rollen, dan leer je die lessen niet. Het leven zou dan te gemakke­lijk worden.

Waar is je gids?
Zij leven in de derde dimensie, de gidsen leven in de vierde dimensie. Dat is het gebied aan de overkant. Daar bestaat geen tijd en geen afstand. Het is een wereld van golflengten, trillingen en energieën. Je gids is overal waar jij bent, waar ter we­reld je je ook bevindt.

Hoe communiceer je met je gids?
Als je met je gids praat en naar hem luistert, dan is dat een andere vorm van communicatie dan wanneer je met je buurvrouw praat. Het is namelijk communi­catie zonder geluid. Je praat in gedachten. Je zendt telepathisch signalen uit naar je gids die deze signalen heel goed kan verstaan. Je gids weet namelijk wat je denkt en voelt. Je gids zendt op dezelfde manier signalen uit naar jou, die in je hersenen worden vertaald in woorden en zinnen.

Dit is een dialoog dus géén channelen. Met channelen wordt bedoeld het verschijnsel dat iemand zich laat overnemen door een entiteit. Die gebruikt zijn lichaam en mond om te praten.

Hulpmiddelen als channelen, automatisch schrijven en pendelen zijn helemaal niet nodig om te communiceren met je gids.

Hoe ga je om met je gids?

Je gids is je beste vriend, een kameraad die naast je wil staan en niet boven je. Doe dus gewoon tegen hem zoals je ook tegen je andere vrienden doet. Je zult merken dat je gids ook heel gewoon is. Je gids kent de totale liefde. Je gids zal je nooit in de steek laten en zal je altijd blijven steunen. Hij weet dat je een zware taak hebt in dit leven.

Tenslotte

Het is niet iedereen gegeven een heel intensief contact met zijn gids te verkrijgen. Het is echter voor veel mensen mogelijk. Het al dan niet bereiken van dit contact is afhankelijk van de energie en tijd die men bereid is te steken in het oefenen van de communicatie. Als je bereid bent om daarin te investeren, zal je moeite beloond worden met een sterk, waardevol en liefdevol contact met je beste vriend. Verder is het van belang te leven vanuit je gevoel. Het contact met gidsen is namelijk gebaseerd op gevoelscontact en niet op ons denkvermogen!

Bron: Anke de Graaf.nl